SYV
KONSULTEN

Jag erbjuder Er skola mina SYVtjänster när ert behov är akut av olika anledningar.
Mitt arbete är på Distans mot skolor.