Min nisch är att erbjuda studie-och yrkesvägledNING på kort varsel som kan bero på många anledningar. Avståndet spelar ingen roll.