Vägledningssamtal

Sedvanliga samtal med elever/studenter inför deras vägval mot gymnasieskola eller mot högre utbildningar.

Efter ert önskemål

Vilket önskemål av Studie­-och yrkesvägledning önskar Ni?
För att det ska bli så bra och optimalt som möjligt behöver jag veta vilket/vilka behov ni efterfrågar. Vilka arbetsuppgifter som ska tillsättas mig för att jag ska kunna arbeta så effektivt och professionellt. Alla skolor har sin egen "kultur" och det är viktigt för mig att veta hur ni arbetar för att det ska bli perfekt!

Anställning

Ni anställer mig på visstidsanställning utifrån ert behov. Det kan vara från 1 månad till flera månader. Ni bestämmer!