Mina tjänster

Vägledningssamtal

Efter ert önskemål

Anställning

Sedvanliga samtal med elever/studenter inför deras vägval mot gymnasieskola eller högre utbildningar.

Vilket önskemål av Studie-och yrkesvägledar uppgifter önskar Ni?
För att det ska bli så bra och optimalt som möjligt behöver jag veta vilket/vilka behov ni efterfrågar. Vilka arbetsuppgifter som ska tillsättas mig för att jag ska kunna arbeta så effektivt och professionellt. Alla skolor har sin egen "kultur" och det är viktigt för mig att veta hur ni arbetar för att det ska bli perfekt!

Ni anställer mig på visstidsanställning utifrån ert behov. Det kan vara från 1 månad till flera månader.Ni bestämmer!