vad är ert behov?

Akuta behov
Många situationer kan uppstå när man minst anar det. Oavsett orsak finns mina tjänster tillgängliga.Kontakta mig!
 
Behöver er nuvarande studievägledare hjälp i något av arbetsuppgifterna
Det kan ibland behövas en "extra hand" när arbetsbördan är för stor för ordinarie studievägledaren. Kontakta mig!
 
Tillfällig anställning tills ordinarie SYV är på plats
Inväntar ni er ordinarie SYV ska komma på plats? Kontakta mig!
 
Är Ni en liten skola?
Kontakta mig!
 
Ni kanske har anställt en nyutexaminerad SYV som behöver mig som mentor?
Kontakta mig!
Annan orsak?
Kontakta mig!