Behovet kan se olika ut

Akut behov

Många situationer kan uppstå när man minst anar det. Oavsett orsak finns mina tjänster tillgängliga!

Dela på arbetsbördan

Det kan ibland behövas en "extra hand"  när arbetsbördan är för stor för ordinarie studievägledare.

Tillfällig anställning tills ordinarie SYV är på plats

Inväntar ni att er ordinarie SYV ska komma på plats? Kontakta mig!

Är Ni en liten skola?

Ni kanske behöver en SYV på liten tjänst. Kontakta mig!

Annan orsak!